اول از همه، شما باید بدانید ربات قرار است در چه اپلیکیشنی استفاده شود. این معیار در ابتدا شما را هنگام انتخاب راهنمایی می کند که شما چه مدل رباتی نیاز دارید که بخرید. اگر شما به دنبال یک ربات کامپکت pick and place هستید، می توانید از ربات اسکارا استفاده کنید. اگر شما بدنبال جابجایی اشیا با سرعت بسیار بالا هستید دلتا ربات بهترین گزینه هست. اگر اپلیکیشن شما قرار است در کنار نیروی کار انسانی کار بکند...