Digital Input
کارت های ورودی سری Q میتسوبیشی الکتریک(Mitsubishi Electric) دارای ماژول هایی با تعداد ورودی 8، 16، 32 و 64 می باشد.

  • دارای طراحی زیبا و کم حجم
  • دارای زمان انجام فرامین بسیار کوتاه 0.1ms
  • دارای دو مدل ترمینالی و پینی (کانکتور 40 پین)
  • طراحی کانکتور 40 پین برای کارت های با تعداد ورودی بالا
  Model Input points Voltage Input Range Rsponse time Common Terminal Arrangement Common Terminal Arrangement
  W H D
  QX10 16 100-120 VAC 20 ms 16 27/4 98 90
  QX10-TS 16 100-120 VAC 20 ms 16 27/4 98 90
  QX28 8 100-120 VAC 20 ms 8 27/4 98 90
  QX40 16 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 16 27/4 98 90
  QX40-TS 16 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 16 27/4 98 90
  QX40-S1 16 24 VDC 0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 16 27/4 98 90
  QX40H 16 24 VDC 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 8 27/4 98 90
  QX41 32 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX41-S1 32 24 VDC 0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 32 27/4 98 90
  QX41-S2 32 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX42 64 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX42-S1 64 24 VDC 0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 32 27/4 98 90
  QX50 16 48 VAC/DC 20 ms 16 27/4 98 90
  QX70 16 5-12 VDC 1/5/10/20/70 ms 16 27/4 98 90
  QX70H 16 5 VDC 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 8 27/4 98 90
  QX71 32 5-12 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX72 64 5-12 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX80 16 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 16 27/4 98 90
  QX80-TS 16 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 16 27/4 98 90
  QX80H 16 24 VDC 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 8 27/4 98 90
  QX81 32 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX81-S2 32 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX82 64 24 VDC 1/5/10/20/70 ms 32 27/4 98 90
  QX82-S1 64 24 VDC 0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 32 27/4 98 90
  QX90H 16 5 VDC 0/0.1/0.2/0.4/0.6/1 ms 8 27/4 98 90

   

   

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی