MR-J3
سرو شرکت میتسوبیشی سری MR-J3 دارای مدهای کنترلی POSITION, SPEED, TORQUE می باشد سرو درایوهای MR-J3-A برای کاربردهای عمومی بوده و سرو درایو MR-J3-B سازگار با شبکه SSCNET III می باشد سری MR-J4 دارای سرو موتور با کدهای HF-KP, HF-MP, HF-SP, HC-LP می باشد. عملکرد ماشین با استفاده از سرو MR-J3 به طور قابل توجهی افزایش می یابد. از یک انکودر دقت بالا 18 بیت (262144 پالس در هر دور) به منظور افزایش دقت و پایداری حتی در دورهای پایین استفاده شده است. سری MR-J3 در مقایسه با سری MR-J2S تا 40% صرفه جویی در فضا داشته و موتورهای سری MR-J3 در مقایسه با موتورهای سری MR-J2S 20% کوچکتر شده اند.

                                  Motor series                                 Rated Speed (r/min)                                          Rated output capacity (kw)                                               Servo Motor Model                                                         Appropriate Drive Protective structure
  HF-KP

  3000

  (6000)

   

  0.05

  0.1

  0.2

  0.4

  0.75

  HF-KP053

  HF-KP13

  HF-KP23

  HF-KP43

  HF-KP73

  MR-J3-10A

  MR-J3-10A

  MR-J3-20A

  MR-J3-40A

  MR-J3-70A

  IP 65
  HF-SP

  1000

  (1500)

  ---------

  2000

  (3000)

  0.5

  0.85

  1.2

  2

  3

  4.2

  ----------

  1

  1.5

  2

  3.5

  5

  7

  HF-SP51

  HF-SP81

  HF-SP121

  HF-SP201

  HF-SP301

  HF-SP421

  --------------

  HF-SP102

  HF-SP152

  HF-SP202

  HF-SP352

  HF-SP502

  HF-SP702

  MR-J3-60A

  MR-J3-100A

  MR-J3-200A

  MR-J3-200A

  MR-J3--350A

  MR-J3-500A

  -----------------

  MR-J3-100A

  MR-J3-200A

  MR-J3-200A

  MR-J3-350A

  MR-J3-500A

  MR-J3-700A

  IP 67
  HC-LP

  2000

  (3000)

  0.5

  1

  1.5

  2

  3

  HC-LP52

  HC-LP102

  HC-LP152

  HC-LP202

  HC-LP302

  MR-J3-60A

  MR-J3-100A

  MR-J3-200A

  MR-J3-350A

  MR-J3-500A

  IP 65
  HC-RP

  3000

  (4500)

  1

  1.5

  2

  3.5

  5

  HC-RP103

  HC-RP153

  HC-RP203

  HC-RP353

  HC-RP503

  MR-J3-100A

  MR-J3-200A

  MR-J3-350A

  MR-J3-500A

  MR-J3-500A

  IP 65

   

   

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی