کنترل تولید تجهیزات پزشکی با سیستم ویژنسیستم های ویژن در کنترل کیفیت تمام زمینه های تجهیزات پزشکی و تولید دارو استفاده می شود. توسط این سیستم ها با بررسی، اندازه گیری و رد قطعات معیوب در خط تولید به بهبود کیفیت و افزایش بهره وری می رسیم. با توجه به حساسیت موجود و نیاز به دقت بالا در تولید انواع تجهیزات پزشکی از جمله پنس، سرنگ، سوزن، قیچی و ... لازم است از سیستم های بسیار دقیق استفاده شود تا تمامی اشکال و اندازه ها و موارد مهم در یک تجهیز پزشکی به ظرافت تولید شود و در نهایت خللی در عملکرد اصلی آن تجهیز به وجود نیاید.

 

کاربردهای سیستم ویژن از جمله ی موارد زیر می باشد:

- سیستم بازرسی 3 بعدی تجهیزات

- کنترل کیفیت سوزن

- بازرسی بسته بندی آمپول، سرنگ، کیسه تزریق

- ثبت و بازرسی کاراکترهای حک شده از جمله بارکد

- کنترل چاپ و کیفیت آن

- چک کردن لوله های پزشکی

- بررسی رنگ تجهیزات

- کنترل ابعادی تجهیزات با دقت بسیار بالا

- بررسی ترک و شکستگی 

 

 

 

 

 

 

 

با وجود سیستم های ویژن و تیم فنی کارآمد، توانسته ایم در خطوط تولید تجهیزات پزشکی، تولیدات دارو، صنایع بهداشت و درمان و بیوتکنولوژی پزشکی به ارائه راه حل های متناسب با نیازهای دقیق مشتریان بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی