ربات های صنعتی در جهانبیش از 200 هزار ربات صنعتی در سال 2014 در سراسر دنیا نصب شده است که این آمار رشد 15 درصدی در مقایسه با سال 2013 ارائه می دهد. نیاز روز افزون به ربات های صنعتی ادامه خواهد داشت. بین سال های 2015 و 2017 رشد به احتمال زیاد در حدود 12% ادامه پیدا خواهد کرد .

صنعت خودروسازی و الکترونیک، محرک های اصلی رشد

حجم وسیعی از سفارش ربات های صنعتی از صنایع خودروسازی ادامه پیدا می کنند. معمولا سرمایه گذاری در صنعت خودرو دوره ای می باشد. با این حال از سال 2010، سرمایه گذاری ها در این بخش بدون اثر دوره ای قابل توجه رو به افزایش بوده است. این توسعه قابل توجه در سال های آینده هم چنین ادامه پیدا خواهد کرد.

 

- بیشترین رشد در آسیا در سال 2104

- بیشترین رشد در حدود 21% در آسیا پیش بینی شده بود بویژه در چین، تایوان، کره و در بسیاری از بازارهای دیگر جنوب شرقی آسیا.

- رشد مدوام بین سال های 2015 و 2017

- بین سال های 2015 و 2017 تخمین زده می شود که فروش ربات در آمریکا 6% افزایش داشته باشد، در اروپا هم همین طور و 16% در آسیا و استرالیا در هر سال افزایش داشته باشد.

- در پایان سال 2017 پیش بینی می شود که 2 میلیون ربات صنعتی در کارخانه ها در سراسر دنیا نصب شده باشند.

 

طیف وسیع تری از استفاده ربات در صنعت خودرو

پیشرفت سریع و رشد و توسعه های تکنولوژیک خلاقانه در تولید صنعتی موجب رشد قابل توجهی در تعداد ربات نصب شده در طول 4 سال گذشته به ویژه در صنعت خودرو شده است. در این ویژگی خاص در چالش های آینده در رباتیک برای صنعت خودرو هنوز فرصت های وسیعی برای استفاده از ربات های بیشتر تولید خودرو وجود دارد. قابلیت های هردوی PLC و MOTION CONTROLLER ها هنوز به اندازه پتانسیل کامل آنها مورد استفاده قرار نگرفته اند.

 

همه این تلاش ها برای ایجاد خدمات بهتر برای ما و ایجاد زندگی بسیار راحت تر برای ما می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی