بطری و سیستم ویژن در این بحث به کاربردهای سیستم ویژن در خط تولید بطری و مراحل دیگر آن تا ورود به انبار می پردازیم.

 

در خطوط تولید بطری جهت چک کردن صحت تولید بطری با معیارهای استاندارد از سیستم های ویژن استفاده می شود. این استاندارد ها در انواع بطری متفاوت است و می تواند بسته به نوع محصول داخل آن تغییر کند.

معیارهای مورد سنجش در صنعت بطری:

 

- شکل ظاهری

 

 

- لبه و درب بطری

 

 

- لیبل و بارکد

 

 

- سطح مایع درون بطری

 

 

وجود درب و پلمپ و بسته بودن صحیح آن

 

 

- بسته بندی کامل و صحیح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی