ربات چیست؟ شرکت یاسکاوا ربات های صنعتی را به منظور انجام دادن کارها طراحی کرده و توسعه داده است. در سال 2013 حجم جهانی ربات های صنعتی از 170 هزار ربات گذشت و هم اکنون 1.300.000 ربات در دنیا در حال کار هستند. این ربات ها نقش بسیار برجسته ای در بخش های صنعتی مثل جوشکاری، مونتاژ و نقاشی را ایفا می کنند.

اخیرا تقاضا برای استفاده از ربات ها نه تنها در بخش های صنعتی بلکه در سایر بخش ها که به سرعت بالا، دقت بالا و حرکات پیچیده نیاز دارند افزایش پیدا کرده است. توسعه روبات ها در بخش هایی که به کار انسان نزدیک تر است به طور قابل توجهی در آینده گسترش پیدا خواهد کرد.

یک ربات صنعتی شامل قسمت های متحرک (Manipulator) بوده که حرکت می کند و وظایف را انجام می دهد و هم چنین شامل یک کنترلر(Controller) بوده که قسمت های متحرک را کنترل می کند و دارای یک تجهیز برنامه نویسی (Programming Pendant) بوده که حرکات قسمت های متحرک را برنامه ریزی می کند. شرکت یاسکاوا تمامی این تجهیزات را تولید کرده و توسعه می دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی