امرن دوره های آموزش مجازی شرکت امرن/0mron بدون محدودیت مکانی و زمانی و به هشت زبان زنده دنیا برگزار می گردد.

enlightened راهنمای ثبت نام در دوره های مجازی
 
enlightened ثبت نام در دوره های مجازی

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی