میتسوبیشی الکتریک کاربران گرامی جهت بهره مندی از آموزش مجازی این برند می بایست فایل درخواستی را دانلود و سپس بر روی سیستم خود نصب نمایید .

  E1000 Series CBT                                                                                                                                       47MB


  FX Series PLC                                                                                                                                                53MB


  GOT1000 Series CBT                                                                                                                                   20MB


  GT16 GTWorks3 CBT                                                                                                                                  11MB


  GX Works2 Simple Pr...t                                                                                                                              72MB


  GX_Works2_Structure...t                                                                                                                           77MB


  L Series Startup Guide                                                                                                                                 58MB


  Motion Control Basics                                                                                                                                  43MB


  Navigator Tutorial                                                                                                                                        73MB


  Q Series CBT                                                                                                                                               100MB


 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی