سرو سیستم میتسوبیشی

 • آیا نرم افزار MT DEVELOPER با ویندوز ویستا سازگار است؟

  خیر. نرم افزار MT DEVELOPER با ویندوز ویستا سازگار نیست. نرم افزار2 MT DEVELOPER با ویندوز ویستا سازگار می باشد.

 • آیا میتسوبیشی سرو موتوری جهت استفاده در مناطق قابل انفجار پیشنهاد می دهد؟

  خیر. میتسوبیشی سرو موتوری جهت استفاده در مناطق قابل انفجار ارائه نکرده است.

 • آیا می توان کابل سرو موتور را برای فاصله بیش از 50 متر استفاده نمود

  بله. اما کابل باید از جنس مرغوب استفاده شده باشد.

   

 • آیا می توان در سرو سیستم از کنتاکتور استفاده کرد؟

  به طور کلی میتسوبیشی پیشنهاد نمی دهد که بین سرو موتور و سرو درایو از کنتاکتور استفاده شود.

 • آیا می توان بدون تغییر سیم بندی در سرو موتور که با فرمان آنالوگ کنترل می شود جهت چرخش سرو موتور را تغییر داد؟

  بله. اگر شما مقادیر پارامترهای #PD05 & #PD06, را تغییر دهید جهت چرخش تغییر خواهد کرد.

 • آیا می توان اطلاعات بین دو درایو MR-J3 را از طریق شبکه CC-LINK بدون یک Master CC-LINK منتقل کرد؟

  خیر. ارتباط از طریق CC-LINK بدون یک ایستگاه MASTER امکان پذیر نیست. جهت این کار شما می توانید از پورت RS422 استفاده کنید.
نیرو نوین در شبکه های اجتماعی