سوالات متفرقه میتسوبیشی

  • در کلیدهای اتوماتیک میتسوبیشی الکتریک مشخصه فنی به نامهای ICU و ICS مشخص شده اند این مشخصه ها چه مفهومی دارند آیا در انتخاب کلید اتوماتیک نقش مهمی دارند؟

    بله در انتخاب کلید مهم است.
    ICU : جریان اتصال کوتاهی که کلید تنها یکبار بدون آنکه آسیبی ببیند قادر به قطع آن می باشد و برای دفعات بعدی نیاز به تعمیر و سرویس و یا تعویض دارد.
    ICS : جریان اتصال کوتاهی که کلید به دفعات قادر به قطع آن می باشد بدون اینکه آسیبی ببیند و یا نیاز به تعمیر و یا تعویض پیدا کند.
نیرو نوین در شبکه های اجتماعی