تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

95/10/16

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
302

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

95/10/17

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
303 آموزش نرم افزار Eplan 95/10/23-95/10/24 16 ساعت نیرو نوین / تهران 3600,000
304

سرو یاسکاوا

95/10/30

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
305

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

95/11/1

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
306

آموزش نرم افزار Eplan

95/11/7-95/11/8

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
307

مانیتورینگ صنعتی

95/11/14-95/11/15

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
308

اینورتر یاسکاوا

95/11/21

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
309

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

95/11/22

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
310

سرو یاسکاوا

95/11/28

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
311

سرو میتسوبیشی

95/11/29

8 ساعت

نیرو نوین / تهران ---
312

آموزش نرم افزار Eplan

95/12/5-95/12/6

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
313

اینورتر میتسوبیشی

95/12/12

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
314

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

95/12/13

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
315

اینورتر یاسکاوا

95/12/19

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
316

مقدماتی پی ال سی میتسوبیشی

95/12/20

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
317

آموزش نرم افزار Eplan

95/12/26-95/12/27

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی