تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

97/1/16

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

303

آموزش نرم افزار Eplan 97/1/23-97/1/24 16 ساعت نیرو نوین / تهران 3600,000
304

سرو یاسکاوا

97/1/30

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
305

پی ال سی امرن

97/1/31

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
306

آموزش نرم افزار Eplan

97/2/7-97/2/8

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
307

مانیتورینگ صنعتی

97/2/14-97/2/15

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
308

اینورتر یاسکاوا

97/2/21

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
310

سرو یاسکاوا

97/2/28

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
312

آموزش نرم افزار Eplan

97/3/5-97/3/6

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
314

پی ال سی امرن

97/3/13

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
315

اینورتر یاسکاوا

97/3/19

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
317

پی ال سی امرن

97/3/26

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی