تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

96/10/17

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

303

آموزش نرم افزار Eplan 96/10/24-96/10/25 16 ساعت نیرو نوین / تهران 3600,000
304

سرو یاسکاوا

96/10/31

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
305

پی ال سی امرن

96/11/1

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
306

آموزش نرم افزار Eplan

96/11/8-96/11/9

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
307

مانیتورینگ صنعتی

96/11/15-96/11/16

16ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
308

اینورتر یاسکاوا

96/11/22

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
310

سرو یاسکاوا

96/11/29

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
312

آموزش نرم افزار Eplan

96/12/6-96/12/7

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 3600,000
314

پی ال سی امرن

96/12/14

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
315

اینورتر یاسکاوا

96/12/20

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000
317

پی ال سی امرن

96/12/27

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 1800,000

 

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی