تقویم آموزشی نیرو نوین

 

 

 

 

کد دوره

عنوان دوره

تاریخ

مدت برگزاری

محل برگزرای
هزینه (ریال)
301

اینورتر یاسکاوا

97/4/16

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000

303

آموزش نرم افزار Eplan 97/4/23-97/4/24 16 ساعت نیرو نوین / تهران 4000,000
304

سرو یاسکاوا

97/4/30

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
305

پی ال سی امرن

97/4/31

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
306

آموزش نرم افزار Eplan

97/5/7-97/5/8

16ساعت

نیرو نوین / تهران 4000,000
307

مانیتورینگ صنعتی

97/5/14-97/5/15

16ساعت

نیرو نوین / تهران 4000,000
308

اینورتر یاسکاوا

97/5/21

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
310

سرو یاسکاوا

97/5/28

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
312

آموزش نرم افزار Eplan

97/6/5-97/6/6

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 4000,000
314

پی ال سی امرن

97/6/13

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
315

اینورتر یاسکاوا

97/6/19

8 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000
317

پی ال سی امرن

97/6/26

16 ساعت

نیرو نوین / تهران 2500,000

 

توجه : تمامی دوره ها بصورت خصوصی و در محل متقاضی نیز برگزار می شود

 

 

 

 

 

ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی  •    
  •  
  • (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)

    (اجباری)


نیرو نوین در شبکه های اجتماعی