Alpha 5 smartآلفا 5 هوشمند برای کاربران هوشمند تولید شده است. این سیستم سرو ماشین شما را قادر خواهد ساخت به تنظیم هوشمند و قادر به طراحی هوشمند و عملیات های هوشمند در هر زمان در هر نقطه میباشد. این سرو ها دارای تابع تنظیم و عملکرد قدرتمند برای تنظیم هوشمند و راندمان بالا و همچنین عملکرد عالی در سیستم تولید را دارا می باشند | تنظیم هوشمند: جستجوی پیشرفته تابع تنظیم و عملکرد قدرتمند برای تنظیم هوشمند بی سابقه | طراحی هوشمند: ویژگی های اصلی ALPHA5. طراحی هوشمند بسیار سازگار می باشد | عملیات هوشمند: اپراتور جدید اجازه می دهد تا عملیات های هوشمند در هر زمان در هر نقطه امکان پذیر باشد | عملکرد بالا: سرعت بالا، موقعیت یابی با دقت بالا | پاسخ فرکانس 1500 هرتز | حداکثر سرعت موتور 6000 R / دقیقه | رمز گذار با وضوح بالا | 18 بیتی ABS / INC 262،144 پالس | 20 بیتی INC 1048576 پالس | ارزش بالا: هزینه عملکرد عالی با ویژگی های اصلی .

Download Catalog

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی