TELLUS and V-Serverبا استفاده از نرم افزار TELLUS and V-Server قادر به کنترل خطوط کارخانه خود در هرجا و در هر زمان باشید. بازیابی سریع از خطوط تولید بدون هیچ هزینه اضافی و از بین بردن مشکلات بدون مراجعه به محل واز راه دور امکان پذیر است ، پیکربندی شبکه ،کنترل حرکت ، تعیین توالی ،نظارت بر دستگاه و شبیه سازی توابع کنترلی به راحتی امکان پذیر است.با گذاشتن Password بر روی این نرم افزار می توان بالاترین امنیت را برای سیستم مهیا کرد .

Download Catalog

 

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی