Pushbutton Switchesرنج گوناگون سویچ های فشاری امرن با کیفیت بالا جهت کاربردهای صنعتی پیشنهاد میشود . انواع مختلف این محصول با شکل و رنگ گوناگون ارائه شده است .

  محصولات

  • Knob-Type Selector Switches

   این رنج نیز شامل مدل هایی با قطر 22و16 mm با عملکرد زودگذر یا ON / OFF می باشد و با چرخواندن سویچ کنترل می شود .

   بیشتر

  • Pushbutton Switches

   شامل مدل هایی با قطر 22 و16 mm با عملکرد زودگذر یا ON / OFF موجود می باشند.آنها در رنگ ها و اشکال مختلف و در نسخه های روشن وغیر روشن در دسترس هستند.

   بیشتر

  • Indicators

   شاخص در این محدوده در نسخه های قطر 16 و 22 mmو یا در اشکال و رنگ های مختلف آمده است.

   بیشتر

  • Key-Type Selector Switches

   دراین رنج سوئیچ ها در مدل های قطر16 و22 mm وجود دارند که با استفاده از یک کلید کنترل سوئیچ را ارائه می کنند .

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی