Monitoring Productsمحصولات مانیتورینگ از انواع کنترل فاز و ولتاژ ، کنترلرهای سطح ، کنترلر نشتی مایعات و ... تشکیل می شوند و کاربرهای مختلفی را شامل می شوند.

  محصولات

  • Temperature Alarm

   رله K8AB-TH در خانواده رله مانیتورینگ K8AB برای محافظت از نرم افزار حرارت خود طراحی شده است و می توان از آن به عنوان پانل ساده کنترل کننده نیزاستفاده کرد.

   بیشتر

  • Leakage Controllers

   آشکارساز نشت مایع (K7L) ، به طور خاص برای تضمین یک واکنش سریع در صورت نشت مایع در محل کار توسعه یافته است.

   بیشتر

  • Heater Burnout

   از محصولات نظارتی می توان به آشکارساز K2CU اشاره کرد که قادر به تشخیص دقیق از فرسودگی عنصر توسط بخار آب و رطوبت بدون در نظر گرفتن ظرفیت های آن است .

   بیشتر

  • 3 Phase Control

   3 فاز این رله نظارت و ولتاژ (K8AB-PW)، با انواع ارائه علاوه بر نظارت بر توالی فاز و فاز از دست دادن (K8AB-PH1) و (K8AB-PM)و ولتاژ عدم تقارن (K8AB-PA) موجود است .

   بیشتر

  • 1 Phase Control

   این رله در سه نوع ، نظارت بیش از حد و پنهانی "K8AB"، بیش از حد ولتاژ "K8AB-VS" و یا بیش از حد و ولتاژ"K8AB vw" ارائه شده است .

   بیشتر

  • Conductive Level Controllers

   ایده آل برای کنترل سطح مایع، طیف 61F برای کنترل سطح مایعات رسانا مناسب است و با استفاده از الکترود برای تشخیص الکتریکی سطح مواد مایع کاربرد دارد .

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی