Safety Sensorsطیف گسترده ای ازدستگاه های ایمنی هوشمند را می توان برای حفاظت کارگران از تجهیزاتی از قبیل روبات ها، فلزتراش و ماشین های پرس خطرناک مورد استفاده قرارداد .

  محصولات

  • Safety Light Curtain

   نقاط خطرناک و مناطق خطرناک با پرده نور ایمنی محافظت ، بسته به نوع حفاظت در دسترس می باشد . آنها در مقوله ایمنی مطابق با استاندارد ،61496، در دسترس هستند.

   بیشتر

  • Safety Laser Scanner

   این سیستم دارای برنامه های کاربردی برای اسکنرهای لیزری در جهت حفاظت افقی و عمودی در مناطق خطرناک و جلوگیری از عدم برخورد وسایل هدایت شونده خودکار میباشد .

   بیشتر

  • Multi Beam Safety Sensors

   مناطق خطرناک را می توان با استفاده از چند پرتو ایمنی فتوالکتریک محافظت کرد. آنها به عنوان دسترسی های غیر تماس با زنگ هشدار و فرستنده و گیرنده تشکیل شده اند .

   بیشتر

  • Single Beam Safety Sensors

   با توجه به محدوده عملیاتی و طولانی بودن این محدوده تا 60 متر به صلاحدید از سنسورهای ایمنی، تک پرتوی در حفاظت مناطق خطرناک مورد استفاده قرار می گیرد.

   بیشتر

  • Muting Controller

   این سیستم تمایز قائل می شود بین شخص و مواد در برقراری ایمنی برای ورود به یک منطقه خطرناک و در واقع کنترلر متمایز کننده برای ورود و خروج می باشد .

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی