Emergency Stop Switchesیک نیاز اساسی است درایمنی کارگران برای متوقف کردن یک دستگاه در شرایط خطرناک که می توان آنرا با سرعتی مناسب درسدد محافظت از فرد در معرض خطر متوقف کرد .

  محصولات

  • E-Stop Pushbutton Switches

   ارائه سویچ های فشاری با هدف توقف ایجاد می شود و برای جلوگیری از جنبشی است که دست کارگران را به مخاطره می اندازد، آنها کاربردهای صنعتی بسیار دارند.

   بیشتر

  • Rope Pull E-Stop Switch

   سیستم نوار نقاله نیاز به تابع توقف اضطراری در دستگاه دارد . طناب کشش سوئیچ توقف اضطراری در امتداد خط کامل با سیم کشی نصب می شود .

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی