Safetyامرن فن آوری های علمی پیشرو در محصولات حفاظت ماشین دارد که برای امن نگه داشتن در محیط های تولید کارخانه های خودکار بکار می رود.

 • Emergency Stop Switches

  یک نیاز اساسی است درایمنی کارگران برای متوقف کردن یک دستگاه در شرایط خطرناک که می توان آنرا با سرعتی مناسب درسدد محافظت از فرد در معرض خطر متوقف کرد .

 • Safety Limit Switches

  این گروه محصولات امرن ، در واقع لیمیت سوئیچ هایی هستند که به مکانیزم direct opening مجهز شده اند .

 • Safety Door Switches

  این کلید های ایمنی امرن جهت تشخیص باز یا بسته بودن درب ها ، کاورها و گاردهای مکانیکی استفاده می شوند. سوئیچهای ایمنی درب امرن در انواع مختلف عرضه می گردند .

 • Safety Sensors

  طیف گسترده ای ازدستگاه های ایمنی هوشمند را می توان برای حفاظت کارگران از تجهیزاتی از قبیل روبات ها، فلزتراش و ماشین های پرس خطرناک مورد استفاده قرارداد .

 • Safety Controllers and Relays

  سوئیچ ایمنی برای نظارت بر موقعیت دقیق و صحیح در برنامه ها به کار گرفته می شود و راهنمای رله نیروی اجزای ایمنی برای راه حل های ایمنی فردی به حساب می آید .

 • Programmable Safety System

  سیستم ایمنی DeviceNet می تواند به سه روش استفاده شود: به عنوان یک کنترل کننده مستقل یا یک شبکه ایمنی قابل ارتقا با کنترل از راه دور و یا به شکل یک شبکه ترکیبی .

 • Safety Actuating

  تشخيص رخدادهای ناخواسته در محيطهای فوق العاده حساس از وظايف اين قطعات میباشد .

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی