Motion Controllersكنترل‌های سيستم‌های حركت شركت Omron رنج وسيعی از قابليت‌ها و همچنين ويژگی‌های نرم افزاری وسخت افزاری كارآمدی را ارائه مي‌دهند.

  محصولات

  • PC Based

   یکی از كنترلرهای حركتی امرن می باشد که مبتنی بر کامپیوتر است و برای کنترل حرکتهای قدرتمند و پیشرفته طراحی شده است .

   بیشتر

  • Servo Based

   سرو سیستم های امرن شامل سرو موتور در انواع روتاری یا خطی و سرو درایو جهت كنترل مقدار دقیق جابجائی، سرعت و شتاب و گشتاور تجهیزات استفاده می‌شوند.

   بیشتر

  • PLC Based

   كنترل‌های سیستم‌های حركت امرن رنج وسیعی از قابلیت‌ها و همچنین ویژگی‌های نرم افزاری وسخت افزاری كارآمدی را ارائه می‌دهند.

   بیشتر

  • Stand-alone

   این مدل ازخانواده کنترلرهای پیشرفته حرکتی است که توانایی کنترل را با ارائه یک نسخه فشرده و یکپارچه به شما ارائه می دهد .

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی