GOT1000این سری دارای طیف وسیعی از HMIها در سایزهای مختلف و با قابلیت های متفاوت می باشند که در 6 گروه کاری GT15  ، GT12 ، GT11، GT10 و GT16 که دارای نمایشگرهایی در سایز های مختلف 5/7 ، 8/4 ، 10/4 ، 12/1 و 15 اینچی می باشند ارائه شده اند.

  محصولات

  • GT12

   این گروه از HMIهای سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک (Mitsubishi Electric) دارای نمایشگرهایی با 2 سایز 8/4 و 10/4 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-422/485 ،RS-232 ،Ethernet و USB می باشد

   بیشتر

  • GT10

   این گروه از HMIهای سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک (Mitsubishi Electric) فقط در سایزهای استاندار 3/7 و 4/5 اینچ با پورتهای ارتباطی RS-232، RS-485 و RS-422 ارائه می گردد.

   بیشتر

  • GT11

   این گروه از HMIهای سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک (Mitsubishi Electric) فقط در سایز استاندار 5/7 اینچ که مختص دستگاه سازها می باشد، ارائه می گردد.

   بیشتر

  • GT15

   این گروه از HMIهای سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک (Mitsubishi Electric) دارای نمایشگرهایی با سایزهای 5/7 ، 8/4 ، 10/4 ، 12/1 و 15 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-232 وUSB می باشد.

   بیشتر

  • GT16

   این گروه از HMIهای سری GOT1000 شرکت میتسوبیشی الکتریک (Mitsubishi Electric) دارای نمایشگرهایی با سایزهای 5/7 ، 8/4 ، 10/4 ، 12/1 و 15 اینچ و دارای پورت های ارتباطی RS-422/485 ، RS-232 ،USB و Ethrnet می باشد.

   بیشتر

  نیرو نوین در شبکه های اجتماعی