MONITOR

  • EW300

    این مانیتور برای کار در محیطهای خشن صنعتی طراحی شده است

  • XM7

    مناسب برای محیط های دارای گرد و غبار زیاد ؛ ارتعاشات شدید و درجه ی حرارت بالا

نیرو نوین در شبکه های اجتماعی